Neraka (Ach. Muchlis) Allah Swt berfirman dalam Al‑Qur'an: Dan sesungguhnya Jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi mereka sekalian. Ia mempunyai tujuh pintu; tiap‑tiap pintu (telah ditetapkan) untuk golongan tertentu dari mereka (pengikut‑pengikut iblis). (QS. Al‑Hur, 15: 43:44) Tentang pintu‑pintu neraka, Rasulullah Saw pernah bertanya kepada Jibril as: 'Apakah keadaan pintu‑pintu neraka itu seperti pintu rumahku?' [...]

Baca tulisan ini lebih lanjut