Ekonomi yang Membahagiakan Oleh : Taufik Muhammad Mengupas sejarah reformasi ekonomi Umar bin Abdul Aziz, dan mengapa kita gagal? Umar Bin Abdul Aziz muncul di persimpangan sejarah umat Islam di bawah kepemimpinan dinasti Bani Umayyah. Pada penghujung abad pertama hijriyah, dinasti ini memasuki usianya yang keenam puluh, atau dua pertiga dari usianya, dan telah mengalami [...]

Baca tulisan ini lebih lanjut