Waktu-Waktu Yang Dilarang Melakukan Sholat (2/3) Apakah Dia Sembahyang-Sembahyang Yang Dilarang Melakukannya itu? Sembahyang-sembahyang yang ditegah melakukannya pada waktu-waktu yang lima  ialah sembahyang sunat Muthlaq yaitu sembahyang yang tiada mempunyai sebarang sebab seperti sembahyang sunat Tasbih dan juga sembahyang yang bersebab tetapi sebabnya itu terkemudian. Sembahyang yang sebabnya terkemudian itu ialah seperti sembahyang sunat Ihram […]

Baca pos ini lebih lanjut