MENGAKHIRKAN WAKTU SHOLAT (2/2) (Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda) Melambatkan Sembahyang Tanpa Melewati Tempoh Waktunya Persoalan yang timbul, apakah ini dibenarkan oleh hukum syara'? Persoalan seperti ini ada hubung-kaitnya dengan perkara perintah dan azam. Allah Ta'ala telah memerintahkan […]

Baca pos ini lebih lanjut