Sholat Jum'at Bagi Perempuan (2/2) : Wajibkah Bersembahyang Zuhur Setelah Menunaikan Jum'at? Apabila seorang perempuan bersembahyang Jum'at, sah sembayangnya itu dan memadai sebagai ganti kepada sembahyang zuhur. Perkara ini disebutkan oleh kebanyakkan ulama Syafi'eyah seperti Imam an-Nawawi, Ibnu Hajar al-Haitami, Abu Ishaq as-Syirazi, Syeikh al-Qalyubi dan Syeikh 'Umairah Rahimahumullah ajma'in dan lain-lain. Berkata Imam an-Nawawi […]

Baca pos ini lebih lanjut