Sujud Tilawah Dan Sujud Syukur (2/3) Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu `Ala Rasulillah, Wa'ala Aalihie Wasahbihie Waman Walaah Hukum Sujud Tilawah Sujud tilawah adalah sunat menurut pendapat jumhur ulama. Manakala Imam Abu Hanifah (Imam mazhab Hanafi) berkata bahawa sujud tilawah itu wajib sama ada ke atas pendengar atau pembaca. Hukum sunat ini bersandarkan hadis yang diriwayatkan oleh […]

Baca pos ini lebih lanjut