Sholat Ketika Dalam Pesawat Terbang (1/2) (Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda) Ibadat sembahyang merupakan salah satu komponen dalam rukun Islam yang lima. Kewajiban melaksanakannya memang jelas dan tidak diragukan lagi. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam […]

Baca pos ini lebih lanjut