Sholat Jum'at Bagi Perempuan (1/2) : Wajibkah Lagi Melakukan Sembahyang Dzuhur Sembahyang Jum'at adalah sembahyang dua raka'at dalam waktu Zuhur pada hari Jum'at dan didahulukan dengan dua khutbah. Sembahyang Jum'at adalah fardhu 'ain atas orang lelaki yang mukallaf, berakal lagi merdeka, sehat dan tidak di dalam pelayaran. Menurut kitab Tuhfah al-Muhtaj, Mughni al-Muhtaj dan Hasyiah […]

Baca pos ini lebih lanjut