Happy Ending Al-Hasyr (59) : 18 - "Hai orang - orang yang beriman , bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". Tidak ada manusia didunia ini yang mengharapkan kesuraman masa depan, semua menginginkan masa depan […]

Baca pos ini lebih lanjut