Bersyukur: Fakta Tentang Nikmat Atas Manusia Inilah fakta tentang nikmat yang dikaruniakan Allah SWT: "Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS-14:7) "Menambah" berarti memberi sesuatu yang baru kepada sesuatu yang lain yang serupa dan sudah […]

Baca pos ini lebih lanjut