Cukupkah Hanya Al-Qur'an Semata ( Membedah Faham Qur'aniyyin ) Hendaknya seseorang segera memohon ampun kepada Allah jika ia memiliki keyakinan sebagaimana yang didengungkan oleh Abdullah Chakrawaali dalam majalah Isyaatul Qur'an III \ h. 49, ia berkata : " Sesungguhnya Al-Majid (Al-Qur'an ) telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam agama ini dengan terperinci dan terjelaskan […]

Baca pos ini lebih lanjut