Di bawah lutut, Di atas mata kaki !! Adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mencintai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, mentaati beliau dengan melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya dan membenarkan berita yang dibawa beliau.Tanda bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah terus komitmen melaksanakan simbol - simbol islam dalam bentuk perintah, larangan, ucapan, keyakinan, […]

Baca pos ini lebih lanjut