Tuntunan dan Etika di Dalam Berdoa (4/5) Bismillah, Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu 'Ala Rasulillah, Wa'ala Aalihie Wasahbihie Waman Walaah (Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda) Di antara azan dan iqamah. Daripada Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda […]

Baca pos ini lebih lanjut