Tuntunan dan Etika di Dalam Berdoa (2/5) (Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda) Berdoa dengan jalan bertawassul dengan amal saleh. Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 yang tafsirnya : "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan […]

Baca pos ini lebih lanjut