Sekilas Tentang ZINA. Ahmad meriwayatkan dengan sanad hasan, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : "Umatku senantiasa dalam keadaan baik selagi ditengah mereka tidak menyebar perzinaan. Jika perzinaan menyebar ditengah mereka, maka Allah SWT segera akan menurunkan azab-Nya secara menyeluruh". Ahmad mentakhrij dengan sanad yang rawi-rawinya tsiqat, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya : " […]

Baca pos ini lebih lanjut