Syarat Utama Bagi Orang Yang Masuk Islam Apa syarat utama bagi orang yang baru masuk Islam? Syarat utama bagi orang yang baru masuk Islam ialah mengucapkan dua kalimat Syahadat. Yaitu, "Asyhadu allaa ilaaha ilallaah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasuulullah." Barangsiapa yang mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisannya, maka dia menjadi orang Islam. Dan berlaku baginya hukum-hukum […]

Baca tulisan ini lebih lanjut