Management Dan Audit Zakat (1) Pengertian Pengauditan Zakat Pengauditan (kalkulasi) zakat banyak berkaitan dengan penentuan dan penaksiran volume zakat, ketentuan penyalurannya kepada para mustahak serta penjelasan masing-masing point di atas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam fikih zakat. Tugas pengauditan zakat terdiri dari: Mengumpulkan, menentukan dan menaksir nilai barang-barang zakat. Mengumpulkan, menentukan dan menaksir nilai […]

Baca pos ini lebih lanjut