Terlupa Dalam Sholat (2/2) (Dengan nama Allah, Segala puji bagi Allah, Selawat dan salam ke atas Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda) Contoh-Contoh Lupa Sunat Sembahyang Sunat-sunat sembahyang itu terbahagi kepada dua: Sunat ab'ad. Iaitu perkara sunat yang perlu ditampung dengan sujud sahwi apabila ditinggalkan. Sunat hai'at. Iaitu perkara sunat yang […]

Baca pos ini lebih lanjut