Halal dan Haram dalam Islam: Makanan dan Minuman - 4 Binatang Laut dan Darat Binatang, dilihat dari segi tempatnya ada dua macam: Binatang laut dan binatang darat. Binatang laut yaitu semua binatang yang hidupnya di dalam air Binatang ini semua halal, didapat dalam keadaan bagaimanapun, apakah waktu diambilnya itu masih dalam keadaan hidup ataupun sudah […]

Baca pos ini lebih lanjut