Macam-Macam Hati Sebaik-baiknya hati adalah yang bersih suci dari keburukan, yang tunduk kepada yang haaq (kebenaran) dan petunjuk yang diliputi kebaikan. Di dalam Hadits dikatakan, Hati itu ada 4 macam : Hati yang tidak berselaput, di dalamnya terdapat pelita yang menerangi. Ini hati orang mukmin. Hati yang hitam tak tentu tempatnya. Ini hati orang kafir. […]

Baca pos ini lebih lanjut