Kesengsaraan Dalam Neraka Allah telah menciptakan bagi manusia untuk diakhirat nanti dua tempat tinggal, yaitu "SURGA" dan "NERAKA". Masing-masingnya akan dihuni oleh penghuni-penghuni yang telah ditentukan baginya. Yang akan menjadi penghuni surga antara lain ialah manusia-manusia yang menta'ati Allah dan Rasul-Nya, menjalankan segala perintah agama dan menjauhkan / menjahui segala larangan agama. Firman Allah SWT: […]

Baca pos ini lebih lanjut