Burdah : Analisis Historis Term "Burdah" yang selama ini kita kenal  tidak hanya tertuju kepada gubahan-gubahan al-Bushiri. Burdah ternyata juga memiliki akar yang kuat dalam budaya dan kesejarahan sastra di masa Rasulullah SAW. Burdah Masa Nabi Muhammad saw. Barangkali, selama ini kita, kalangan pesantren, hanya mengenal Burdah karya al-Bushiri semata. Padahal, ada kasidah Burdah lain […]

Baca pos ini lebih lanjut