Asas-Asas Kemanusiaan dalam Islam "Telah Kami muliakan anak cucu Adam dan Kami membawa mereka di daratan dan di lautan dan Kami beri mereka rizki dari hal-hal  yang baik dan Kami telah lebihkan mereka atas kebanyakan dari makhluk yang kami ciptakan". (QS. Al-Isra:70). Sehubungan dengan kelebihan tersebut, Islam telah meletakkan asas-asas yang akan menjaga hakekat kemanusiaan […]

Baca tulisan ini lebih lanjut