Satu Tubuh Suatu hari, di medan perang Yarmuk, dengan membawa sedikit air Khudzaifah bin Adi ra menemui saudaranya (anak pamannya) yang tergeletak penuh luka. Ketika menjumpainya, ia berkata kepadanya, ''Aku tuangkan air ini kepadamu!'' Saudaranya pun memberi isyarat mengiyakan. Ketika hendak menuangkan ke dalam mulutnya, terdengar suara, ''Ah, ah, ah.'' Saudaranya itu memberi isyarat kepada […]

Baca tulisan ini lebih lanjut