Perjalanan Ma'rifatullah Tersebutlah Asy Syibli, seorang murid Imam Ali Zainal 'Abidin. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, ia segera menemui Ali untuk menyampaikan pengalaman hajinya. Terjadilah percakapan di antara mereka. "Wahai Syibli, bukankah engkau telah selesai menunaikan ibadah haji?," tanya Ali. Ia menjawab, "Benar, wahai Guru." "Apakah engaku berhenti di Miqat, lalu menanggalkan semua pakaian yang […]

Baca tulisan ini lebih lanjut