Kehati-Hatian Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal (QS Al Baqarah [2]: 197) Ada kata yang sangat sentral dalam Alquran. Kata itu adalah takwa. Mengapa? Takwa adalah goal dari diturunkannya Alquran dan diutusnya Rasulullah SAW. Takwa menjadi prasyarat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tak mengherankan bila dalam khutbah […]

Baca tulisan ini lebih lanjut