Presiden Wanita dalam Pandangan Islam Fatwa dr Pusat Konsultasi Syariah Allah SWT. berfirman: Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengatahui"(QS Al Hujuraat 1). Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian […]

Baca pos ini lebih lanjut