Binatang yang Disembelih Untuk Gereja dan Hari-Hari Besar Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi Masalah pertama: Apabila tidak terdengar suara dari ahli kitab itu sebutan nama selain Allah, misalnya: Nama al-Masih dan Uzair ketika menyembelih, maka makanannya tersebut tetap halal buat orang Islam. Tetapi kalau sampai terdengar suara penyebutan nama selain Allah, maka dari kalangan ahli […]

Baca pos ini lebih lanjut