Riwayat Hidup Imam Asy-Syafi'iy (1/2) Beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy Al-Mutholliby. Nasab beliau bertemu dengan Nabi SAW pada kakek beliau Abdu Manaf. Beliau dilahirkan di kota Ghuzzah pada tahun 105 H dan kemudian dibawa pindah ke kota Makkah. Disana beliau menuntut ilmu pada guru-gurunya yaitu pada Al-Imam Khalid Muslim Az-Zanuji, Fudhail bin 'Iyadh, Sufyan […]

Baca pos ini lebih lanjut