Abu Bakar As-Siddiq (1/2) Disampaikan oleh : Retno Wahyudiaty Khalifah pertama dari al-Khulafa' ar-Rdsyidun, sahabat Nabi SAW yang terdekat, dan termasuk di antara orang-orang yang pertama masuk Islam (as-sabiqun al-awwalun). Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah at-Tamimi. Pada masa kecilnya Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Nama Ini diberikan kepadanya sebagai realisasi nazar ibunya sewaktu […]

Baca pos ini lebih lanjut