Tafsir Ayat Kursi: Memahami Keagungan Kursi Allah Oleh: DR. Attabiq Luthfi, MA "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk)Nya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. MilikNya segala apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa seizinNya. […]

Baca tulisan ini lebih lanjut