Sepuluh Peringatan Bagi Wanita Salehah Bismillahir rahmanir rahiem Laknat Allah ke atas wanita yang marah kepada suaminya. (HR Dailami) Seorang wanita yang mati sedangkan suaminya ridha kepadanya, maka dia akan memasuki sorga. (HR Ibnu Majah) Seorang wanita yang meminta kepada suaminya untuk diceraikannya, maka diharamkan bau sorga baginya. (HR Tirmizi) Se-baik2 wanita adalah dia yang […]

Baca pos ini lebih lanjut