Runtuhnya "Teori Evolusi" Dalam 20 Pertanyaan (20) Harun yahya Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah",  maka jadilah ia. (QS. An Nahl, 16:40) Hubungan Apakah Yang Terdapat Antara Penciptaan dan Ilmu Pengetahuan? Seperti telah ditunjukkan dalam semua pertanyaan yang telah kami paparkan sejauh ini, teori evolusi benar-benar bertentangan dengan […]

Baca pos ini lebih lanjut