Runtuhnya "Teori Evolusi" Dalam 20 Pertanyaan (9) Harun yahya Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: "Jadilah",  maka jadilah ia. (QS. An Nahl, 16:40) Mengapa Anggapan "Kloning Membuktikan Kebenaran Evolusi" Adalah Suatu Tipuan? Kemajuan ilmiah seperti kloning tak ada kaitannya sama sekali dengan evolusi. Oleh sebab itu, pertanyaan "apakah kemajuan […]

Baca pos ini lebih lanjut