Hal-Hal Yang Mengurangi atau Merusak Sikap Tawhid (3) Takut Penyakit Takut dan Bimbang Penyakit yang sering bercokol dalam hati manusia ialah penyakit takut dan bimbang. Penyakit ini pun biasanya timbul akibat rasa ketidak-pastian yang telah diterangkan di atas. Kedua penyakit ini tumbuh akibat kurang yakinnya seseorang akan kemutlakan kekuasaan Allah SWT. Kurang yakinnya seseorang akan […]

Baca pos ini lebih lanjut