Termasuk Iman Kepada Allah: Sabar Atas Segala Takdirnya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Firman Allah Ta'ala (artinya): "Tiada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (At-Taghabun: 11) 'Alqamah ('Alqamah bin Qais bin 'Abdullah […]

Baca pos ini lebih lanjut