Raihlah Cinta Allah Assalamualaikum Wr.Wb. Sudah menjadi fitrahnya, jika manusia diciptakan Allah SWT. menjadi makluk yang sempuna diantara semua ciptaan-NYA. Namun dibalik semua kelebihan yang dimilikinya, manusia dapat terjerambab kedalam jurang kehinaan, akibat dari kekhilafan, kesalahan yang memperturutkan hawa nafsu yang ditumpuk dalam keranjang dosa dan noda. Tetapi manakala si hamba datang menghadapkan muka menuju […]

Baca pos ini lebih lanjut