Tafsiran "Tauhid" Dan Syahadat "Laa ilaha illa Allah" Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Firman Allah Ta'ala: "Orang-orang yang diseru oleh kaum musyrikin itu, mereka sendiri senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, siapa diantara mereka yang lebih dekat (kepadaNya), dan mereka mengharapkan rahmat-Nya serta takut akan siksa-Nya, sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang (harus) […]

Baca pos ini lebih lanjut