Kesabaran Yang Terpuji Kesabaran yang terpuji ada dua: Kesabaran untuk Allah (al-shabru li Allah) dan kesabaran dengan Allah (al-shabru bi Allah). Allah SWT berfirman: "Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah." (QS. AN-Nahl: 127) Allah SWT berfirman: "Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami," (QS. [...]

Baca tulisan ini lebih lanjut