Siksa Kubur & Penderitaannya Dari Barrak 'Azib: Kami bersama Rasulullah saw mengiringi jenazah sahabat Anshar. Setelah sampai di pemakaman beliau duduk dan kami pun duduk di sekitarnya seperti ada burung di kepala kami. Kemudian beliau mengangkat kepala seraya bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur!" Beliaupun mengulanginya hingga tiga kali. Kemudian beliau meneruskan perkataannya [...]

Baca tulisan ini lebih lanjut